top of page
FOTO Izer nieuwe banner.jpg
Frysk menu: Afbeelding
1801145_744521292259511_1822978412_o.jpg

IN OADE OAN ‘T IZEREN SKÛTSJE

21 septimber oant 1 oktober 2023

Frysk menu: Welkom
305583593_487389596728203_8860004290820766905_n.jpg

IT IEPENLOFTSPUL

Mei it opfiere fan it bysûndere iepenloftspul IZER wurdt dit jier de 135ste jierdei fan it skûtsje 'De Rot' fierd. It spektakel sil plakfine op it Mulderplein foar De Herberch yn Rottefalle. It tema fan it Iepenloftspul IZER is "feroaring", en it histoarysk toanielstik giet oer de spanning dy't yn in doarp ûntstiet troch fernijings.

Yn 1887 wie de bou fan 'De Rot' in grutte útdaging foar Rottefalle. Dit soe it earste skûtsje wurde dat fan izer makke is, en de mienskip hie der gjin fertrouwen yn. Lykwols, it tsjinoerstelde is bewiisd: 'De Rot' is noch altyd en al 135 jier yn de fart.

It unike Iepenloftspul ûntstiet ûnder lieding fan in profesjoneel artistyk- en produksjeteam, mei amateurs dy't benammen ynwenners fan Rottefalle binne.

Frysk menu: Tekst

SPYLDATA

Frysk menu: CV

Tongersdei
21 septimber
20.30 oere

Freed
22 septimber
20.30 oere

Saterdei
23 septimber
20.30 oere

Moandei
25 septimber
20.30 oere

Reservejûn by min waar

Tongersdei
28 septimber
20.30 oere

Freed
29 septimber
20.30 oere

Saterdei
30 septimber
20.30 oere

Snein
1 oktober
20.30 oere

Reservejûn by min waar

Schermafbeelding 2023-09-12 120432.jpg
Frysk menu: Tekst

IT LÊSTE NIJS

De tariedings foar iepenloftspul IZER binne yn folle gong. Wolle jo gjin fan 'e ûntwikkelingen misse? De nijsside befettet geregeld nije foto's, artikels en updates.

Frysk menu: Tekst
De Herberg van Smallingerland Rottevalle.jpg


PLUS ARRANGEMENT

Om de autentike ûnderfining fan in moaie jûn yn Rottevalle te foltôgjen, kin in prachtich arrangement besteld wurde. Hjir kinne jo pure gastfrijheid en lekker iten en drinken belibje yn it monumintale Herberg fan Smallingerland. Nei it iten kinne jo sûnder mis genietsje fan in prachtige foarstelling mei reservearre sitten op in hiel bysûndere histoaryske lokaasje.


  • Opfang tusken 17.00 en 17.30 oere yn de monumintale Herberg fan Smallingerland yn Rottevalle

  • In trije-gangen menu mei de bêste yngrediïnten fan lokale leveransiers

  • Ynklusyf feestlik aperityf en ûnder iten en bypassende drankjes

  • Ynklusyf kaartsje foar de foarstelling yn prachtige reservearre sitten

  • Arrangement beweecht tegearre mei elke reservedatum

  • Dieet easken en allergyen kinne oantsjutte by it reservearjen

  • De priis fan dit spesjale arrangement is € 78 all-in

Mei in diner yn it monumintale Herberg fan Smallingerland komme jo sûnder mis yn 'e goede stimming foar dizze unike happening. Wolle jo út iten gean mei famylje, freonen of sakepartners foardat jo nei de foarstelling gean? Bestel dan it plus arrangement.

Fragen oer dit pakket? Nim dan kontakt op mei De Herbergiers. info@herbergvansmallingerland.nl / 0512 342064

Frysk menu: Tentoonstellingen

De herberch as dekôr

It Iepenloftspul wurdt útfierd op in hiel bysûndere lokaasje midden yn it doarp mei de Herberg fan Smallingerland as dekôr. Ek wurdt it skûtsje “de Rot” út it wetter helle foar in poadiumplak op it Muldersplein.

1801145_744521292259511_1822978412_o.jpg
Frysk menu: Afbeelding
12.png

EKSTRA YNFO

Ekstra ynfo oer wat der spilet yn en om De Rottefalle as yn 1887 De Rot mei trommels en flaggen ûnthelle wurdt. Nijsgjirrich om foar of nei de foarstelling IZER ris troch te lêzen.

Frysk menu: Over

DE SPILERS FAN IZER

Frysk menu: Teamleden
Peter Schriemer.png

PETER SCHRIEMER

Peter Schriemer is berne yn Hurdegaryp, fielt him Liwwarder en wennet yn Baaium (Waadhoeke ). Salang 't er him heuge kin spilet er foar freonen en famylje graach sels betocht typkes, lykas Günter, Jouke of Baardkat. Hy wurket as jongerein coach yn 'e jeugdhelpferliening, mar toaniel bliuwt lûken, foaral as er faak te hearren krijt: ‘dy typkes, dêr moatst wat mei dwaan’. By de toanielferiening Lyts mar Krygel út Baaium spilet er ôfrûne febrewaris syn earste ‘glânsrol’: in âldere begoedige dame. Karin Idzenga wit har doarpsgenoat te strikken foar in rol yn IZER, dy fan Tsjerk van Dijk, kastlein fan Het Wapen van Smallingerland.
Peter: 'in echte konneksje mei De Rottefalle hie ik oant no ta noch net, mar wat is it in eare om hjir spylje te meien. Ik bin ûnder de yndruk fan it talint fan myn meispilers, fan it prachtige dekôr en troch de ynspirearjende regy fan Karin en Wouter bin ik der fan oertsjûge dat dit in fantastysk stik wurdt.’

DE MINSKEN FAN IZER

Frysk menu: Teamleden
Karin Idzenga.jpg

KARIN IDZENGA

Regisseur

Yn 1998 is Karin Idzenga ôfstudearre oan de Hege skoalle foar de Kunsten yn Arnhem as dosint Teater. Sûnt dy tiid hat se yn Fryslân in protte (iepenloft)foarstellingen regissearre.

Op dit stuit is sy ferbûn oan Het Generatiehuis, dêr 't keunstprojekten útset wurde yn de wiken en doarpen fan de gemeente Ljouwert.

Yn it regissearjen siket Karin nei de ferfining en wurdt der altyd stribbe nei in sa naturel moogliks styl fan spyljen mei faak in tragy- komyske ynslach. Wille en entûsjasme binne de ekstra krêft om de foarstelling ta in prachtich einresultaat te bringen. IZER belooft dan ek in sfearfolle en krêftige foarstelling te wurden!

Frysk menu: Tentoonstellingen


FRIJWILLIGERS

Wolle jo as frijwilliger meidwaan oan it iepenloftspul IZER? Registrearje dan hjir.
Email ús jo namme en set "frijwilliger" yn de ûnderwerp line.
Jo krije sa gau mooglik in berjocht fan ús.

Frysk menu: Tentoonstellingen
Frysk menu: Pro Gallery
Image by Jonathan Borba

 CONTACT

Heb je vragen over het openluchtspel, de ontwikkelingen, tickets, of andere zaken? 

Vul je gegevens in en stuur ons een bericht.

KONTAKT

Hawwe jo fragen oer it iepenloftspul, de ûntwikkelingen, kaartsjes of oare saken?

Folje jo gegevens yn en stjoer ús in berjocht.

+31 (0)6 558 641 80

  • Facebook

Bedankt voor je bericht! / Tank foar dyn berjocht!

Frysk menu: Contact
sponssoren.jpg
Frysk menu: Afbeelding
bottom of page